Mütəxəssislik minlərlə saat davam edən təcrübənin və sonsuz bir marağın nəticəsidir.

HomeBlogPeşələrAktyor kimdir və nə işlə məşğul olur?

Aktyor kimdir və nə işlə məşğul olur?

Aktyor teatr, kino, televiziya və ya radio kimi sənət sahələrində canlı və ya qeyd olunmuş performanslar vasitəsilə müxtəlif xarakterləri canlandıran bir şəxsiyyətdir. Aktyorlar əsərlərin məzmununu və hissiyyatını tamaşaçılara çatdırmaq üçün mətnləri yadda saxlayaraq və özünəməxsus təsviri qabiliyyətlərini işə salaraq xarakterlərin daxili dünyasını və motivasiyalarını ifadə etməyə çalışırlar. Aktyorluq yalnız səhnə üzərindəki çıxış ilə məhdudlaşmayaraq bədən dili, səs tonu və mimikalar kimi vasitələrlə də xarakterin dərinliklərini ortaya qoymağı əhatə edir.

Aktyor nə iş görür?

Aktyorun əsas işi teatr oyunları, filmlər, televiziya serialları və digər sənət əsərlərində müxtəlif personajları canlandırmaqdır. Bu iş ssenarilərin öyrənilməsini, rejissorun təlimatlarına uyğun olaraq xarakterlərin inandırıcı şəkildə təqdim edilməsini, emosional reaksiyaların və fiziki hərəkətlərin məharətlə ifa edilməsini tələb edir. Aktyorlar, həmçinin kostyum və qrim tətbiqində iştirak edirlər və bəzən öz xarakterlərinin inkişafında yaradıcı fikirlərini də irəli sürürlər.

Aktyordan hansı vəzifələr və bacarıqlar tələb olunur?

  • Əsəri yadda saxlamaq və ifa etmək qabiliyyəti: Aktyorlar ssenariləri yaxşı oxuyub yadda saxlamalı və onları səhnədə və ya kameranın qarşısında inandırıcı şəkildə ifa etməli olurlar.
  • Duyğusal ifadəlilik: Aktyorlar personajların hisslərini və emosiyalarını tamaşaçıya çatdırmaq üçün duyğusal dərinlik və ifadəlilik göstərməlidirlər.
  • Fiziki hərəkətlilik və mimika bacarıqları: Xarakterlərin fiziki xüsusiyyətlərini və emosiyalarını bədən dili və mimikalarla ifadə etmək önəmlidir.
  • Səs və nitq tənzimləməsi: Aktyorlar personajların səs tonu, şivəsi və nitq tərzi kimi xüsusiyyətləri effektiv şəkildə özündə birləşdirməlidirlər.
  • Yaradıcılıq və təxəyyül qüvvəsi: Rolları fərqli və maraqlı yollarla təqdim etmək üçün yaradıcı düşüncə və təxəyyül zəruridir.

Aktyorun maaşı nə qədərdir?

Aktyorların maaşı onların təcrübəsi, şöhrəti, işlədiyi layihənin növü və maliyyə mənbəyi kimi bir çox amillərə görə dəyişir. Yeni başlayanlar üçün maaş nisbətən aşağı ola bilər, ancaq təcrübə və tanınmışlıq artdıqca maaşlar da yüksəlir. Bəzi məşhur aktyorlar milyonlarla dollar qazanarkən, orta səviyyəli aktyorlar üçün maaşlar daha orta dərəcədə olur. Azərbaycanda və dünyada aktyorların maaşı müxtəliflik göstərir və bu, həmçinin ölkənin iqtisadi vəziyyəti ilə də əlaqədardır. Aktyorun maaşı 500-1000 AZN daxilində dəyişə bilir.

© Professionals.az All Rights Reserved