Mütəxəssislik minlərlə saat davam edən təcrübənin və sonsuz bir marağın nəticəsidir.

HomeBlogPeşələrÇilingər kimdir və nə işlə məşğul olur?

Çilingər kimdir və nə işlə məşğul olur?

Çilingər metal işləmə sahəsində mütəxəssis olan və əsasən metal hissələri kəsən, şəkilləndirən, bir-birinə birləşdirən və təmir edən peşəkarlardır. Bu sahədə işləyən mütəxəssislər həm əl işləri ilə, həm də müxtəlif avadanlıqlar vasitəsilə metal materialları işləyərək müxtəlif strukturların və məmulatların hazırlanmasında mühüm rol oynayırlar. Çilingərlər öz işlərində dəqiq ölçüləri və texniki çəkilişləri izləyərək metal detalların istehsalı və quraşdırılması proseslərində iştirak edirlər.

Çilingər nə iş görür?

Çilingər metal parçaları kəsmək, bükərək şəkil vermək, bir-birinə qaynaq ilə birləşdirmək və metal əşyaları təmir etmək kimi işləri yerinə yetirir. Bu işlər öz növbəsində inşaatdan avtomobil sənayesinə, gəmiqayırma sənayesindən aviasiya sahəsinə qədər geniş bir yelpazədə tətbiq edilə bilir. Çilingərlərin işi müxtəlif növ metal materiallarla çalışmağı əhatə etdiyi üçün bu peşə sahibləri müxtəlif texniki və fiziki bacarıqlara malik olmalıdırlar.

Çilingərdən hansı vəzifələr və bacarıqlar tələb olunur?

  • Texniki bacarıqlara sahib olmaq: Çilingərlər layihələrin texniki işlərini dəqiq şəkildə oxuyub onlara əsaslanaraq işləri yerinə yetirməlidirlər.
  • Metal işləmə üzrə biliklər: Metal parçaları kəsmək, bükərək şəkil vermək və qaynaq etmək kimi müxtəlif proseslərdə işləmək üçün lazımi biliklər tələb olunur.
  • Dəqiq ölçmə bacarığı: İşlərin dəqiqliklə yerinə yetirilməsi üçün ölçmə alətlərindən səmərəli istifadə etmək bacarığı vacibdir.
  • Fiziki davamlılıq: Çilingərlərin uzun müddət ayaq üstü duraraq və ağır materiallarla işləyərək fiziki olaraq dayanıqlı olmaları gərəkdir.
  • Təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək: İş yerində təhlükəsizlik standartlarına və prosedurlarına sərt şəkildə riayət etmək mühümdür.

Çilingərin maaşı nə qədərdir?

Çilingərin maaşı işin yerinə yetirildiyi ölkəyə, iş təcrübəsinə, işin tələb etdiyi məharət dərəcəsinə və işə olan tələbata görə dəyişir. Həmçinin, işin həcmi, sektoru və işçinin sahib olduğu ixtisaslaşma dərəcəsi də maaşlara təsir edən faktorlardır. Ümumiyyətlə, çilingərlərin maaşı minimum əməkhaqqı səviyyəsindən başlayaraq yüksək ixtisaslı peşəkarlar üçün xeyli daha yüksək məbləğlərə qədər çıxa bilir. Məsələn, Azərbaycanda çilingərlərin orta aylıq maaşı işin mahiyyətinə və işçinin təcrübəsinə bağlı olaraq dəyişiklik göstərir. Başlanğıc səviyyədəki bir çilingər üçün aylıq maaş daha aşağı olsa da, təcrübə və ixtisaslaşma artdıqca maaş da müvafiq olaraq artır. Çilingərin maaşı 400-900 AZN arasında dəyişir.

© Professionals.az All Rights Reserved