Mütəxəssislik minlərlə saat davam edən təcrübənin və sonsuz bir marağın nəticəsidir.

HomeBlogPeşələrDispetçer kimdir və nə işlə məşğul olur?

Dispetçer kimdir və nə işlə məşğul olur?

Dispetçer müxtəlif sektorlarda, xüsusilə nəqliyyat, təhlükəsizlik, aviasiya və istehsal sahələrində operativ vəzifələri yerinə yetirən, müəssisənin və ya qurumun fəaliyyətini təşkil edən və nəzarət edən mütəxəssisdir. Bu şəxslər, həmçinin, məlumatların toplanması, emalı və müvafiq şöbələrə ötürülməsi kimi əhəmiyyətli koordinasiya və kommunikasiya vəzifələrini də icra edirlər. Dispetçerlər, əsasən, müəssisənin daxili və xarici fəaliyyətlərinin uğurla icrası üçün vacib olan strateji qərarların qəbul edilməsində mühüm rol oynayırlar.

Dispetçer nə iş görür?

Dispetçerlərin əsas işi müəssisənin və ya təşkilatın məqsəd və məramlarına uyğun olaraq resursların effektiv təyinatı və idarə edilməsindən ibarətdir. Bu işçi qüvvəsinin, avadanlıqların, nəqliyyat vasitələrinin və məlumatların təşkilat daxilində və xaricində səmərəli şəkildə hərəkət etdirilməsini təmin etməyi əhatə edir. Dispetçer, həmçinin müxtəlif bölmələr arasında koordinasiya yaradaraq operativ məlumatların dəqiq və vaxtında ötürülməsini təmin edir, ehtiyac olduqda müdaxilə edərək problemli vəziyyətlərin həllinə köməklik göstərir.

Dispetçerdən hansı vəzifələr və bacarıqlar tələb olunur?

  • İşlərin planlaşdırılması və təşkili: Dispetçerlərdən verilmiş vəzifələri dəqiq planlaşdırmaq və onların icrasını təşkil etmək qabiliyyəti tələb olunur.
  • Effektiv kommunikasiya bacarıqları: Dispetçerlərin müxtəlif səviyyədəki əməkdaşlar və idarəçilər arasında effektiv ünsiyyət qurmaq və məlumatları dəqiq şəkildə ötürmək bacarığı olmalıdır.
  • Problem həll etmə bacarıqları: Müxtəlif vəziyyətlərdə yaranan problemləri sürətli və effektiv şəkildə həll etmək üçün qərar qəbul etmə qabiliyyəti vacibdir.
  • Təzyiq altında işləmək qabiliyyəti: Dispetçerlər yüksək təzyiqli mühitdə səbrli və məqsədyönlü qalaraq işləməli və doğru qərarlar qəbul etməlidirlər.

Dispetçerin maaşı nə qədərdir?

Dispetçerin maaşı işin yerləşdiyi ölkəyə, sektora, iş təcrübəsinə və işin tələb etdiyi məsuliyyət dərəcəsinə görə dəyişir. Həmçinin, maaşlar təşkilatın ölçüsü və maliyyə imkanlarına bağlı olaraq fərqlənə bilər. Məsələn, böyük nəqliyyat şirkətləri və ya beynəlxalq aviasiya şirkətlərində çalışan dispetçerlər kiçik yerli şirkətlərdə çalışan həmkarlarına nisbətən daha yüksək maaş ala bilərlər. Eyni zamanda təcrübə və ixtisaslaşma dərəcəsi artdıqca dispetçerlərin maaşları da artma tendensiyası göstərir.

Azərbaycanda dispetçerlərin ortalama maaşı başlanğıc səviyyə üçün aylıq təxminən 600-1000 AZN arasında dəyişə bilər, lakin bu rəqəm təcrübə və ixtisaslaşma dərəcəsinə bağlı olaraq çox daha yüksək ola bilir. Məsələn, xüsusi təlim və sertifikatlara sahib yüksək ixtisaslı dispetçerlər aylıq 2000 AZN və daha çox maaş ala bilərlər. Bununla birlikdə maaşlar, həmçinin yaşayış xərclərinin və iqtisadi vəziyyətin təsirinə görə dəyişiklik göstərə bilər.

© Professionals.az All Rights Reserved