Mütəxəssislik minlərlə saat davam edən təcrübənin və sonsuz bir marağın nəticəsidir.

HomeBlogPeşələrGeoloq kimdir və nə işlə məşğul olur?

Geoloq kimdir və nə işlə məşğul olur?

Geoloq Yer qabığının tərkibi, strukturu, fiziki xassələri və tarixi ilə məşğul olan elm adamıdır. Onlar həm laboratoriya tədqiqatları, həm də sahə işləri vasitəsilə Yerin əsrlər boyu necə formalaşdığını, bu proseslərin indiki Yer səthi və canlılar üzərində necə təsir göstərdiyini öyrənirlər. Geoloqlar Yer haqqında əldə edilmiş məlumatları təhlil edərək onun keçmişi, indiki vəziyyəti və gələcəyi haqqında proqnozlar verirlər.

Geoloq nə iş görür?

Geoloqların işi çoxyönlüdür. Onlar mineral və fosil yataqlarının axtarışı, su qaynaqlarının araşdırılması, zəlzələlərin və vulkan püskürmələrinin öyrənilməsi, neft və qaz kimi təbii sərvətlərin aşkarlanması və istismarı üzrə işlər görürlər. Eyni zamanda, geoloji risklərin qiymətləndirilməsi, torpaq sürüşmələri, sel və digər təbii hadisələrin önlənməsi üzrə tədqiqatlar aparırlar. Bu işlər həm sahədəki fiziki müşahidələrə, həm də müxtəlif geoloji, geofiziki və kimyəvi analizlərə əsaslanır.

Geoloqdan hansı vəzifələr və bacarıqlar tələb olunur?

  • Sahə tədqiqatları aparmaq bacarığı: Geoloqların müxtəlif çətinlikləri olan ərazilərdə uzun müddət sahə işləri aparmaq qabiliyyəti olmalıdır.
  • Analitik düşünmə qabiliyyəti: Geoloqlar mürəkkəb məlumatları təhlil etmək və onlardan məntiqli nəticələr çıxarmaq bacarığına malik olmalıdırlar.
  • Komanda ilə işləmək bacarığı: Çox vaxt bir qrup içində işləyərək müxtəlif disiplinlərdən olan mütəxəssislərlə əməkdaşlıq etmək vacibdir.
  • Texniki biliklər: Geoloji tədqiqat alətləri və proqram təminatından istifadə etmək qabiliyyəti, xüsusilə GIS (Geographical Information Systems) və digər məlumat analizi proqramları.
  • Təqdimat və yazı bacarıqları: Araşdırma nəticələrini həm yazılı, həm də şifahi olaraq effektiv şəkildə təqdim edə bilmək lazımdır.

Geoloqun maaşı nə qədərdir?

Geoloqların maaşı iş yerinə, təcrübələrinə, ixtisaslaşma sahələrinə və işin tələb etdiyi məsuliyyət dərəcəsinə görə dəyişir. Ümumiyyətlə, başlanğıc maaşlar orta səviyyədə olur və təcrübə artdıqca maaşlar da artır. Azərbaycanda və beynəlxalq səviyyədə işləyən geoloqlar üçün maaşlar daha da fərqlənə bilər. Məsələn, Azərbaycanda bir geoloqun orta aylıq maaşı təxminən 1000-2000 AZN arasında dəyişə bilər. Lakin bu rəqəm, xüsusilə xarici şirkətlərdə və ya xüsusi layihələrdə çalışan təcrübəli geoloqlar üçün daha yüksək ola bilər. Beynəlxalq arenada işləyən geoloqlar isə ilə əsasən daha yüksək maaşlar ala bilirlər ki, bu da aylıq 3000-10000 USD və ya daha çox ola bilər. Bu məbləğlər işin mahiyyəti, şirkətin ölçüsü, layihənin yerləşdiyi coğrafiya və ixtisaslaşma sahəsinə görə dəyişiklik göstərə bilər.

 

© Professionals.az All Rights Reserved