Mütəxəssislik minlərlə saat davam edən təcrübənin və sonsuz bir marağın nəticəsidir.

HomeBlogPeşələrİqtisadçı kimdir və nə işlə məşğul olur?

İqtisadçı kimdir və nə işlə məşğul olur?

İqtisadçı iqtisadiyyatın quruluşunu, onun işləmə prinsiplərini və iqtisadi prosesləri öyrənən mütəxəssisdir. Bu sahədə çalışan mütəxəssislər iqtisadi məlumatları toplayıb təhlil etməklə iqtisadi siyasətlərin hazırlanmasına və tətbiqinə kömək edirlər. İqtisadçılar, həmçinin makro və mikro iqtisadiyyatın müxtəlif aspektlərini araşdıraraq iqtisadiyyatın necə inkişaf edəcəyini proqnozlaşdırmağa çalışırlar.

İqtisadçı nə iş görür?

İqtisadçılar iqtisadi məlumatları analiz edərək iqtisadiyyatın müxtəlif aspektlərini anlamağa və təhlil etməyə çalışırlar. Onlar statistik məlumatları toplayıb dəyərləndirir, iqtisadi modellər və proqnozlar hazırlayırlar. İqtisadçılar, həmçinin iqtisadi siyasətlərin hazırlanmasında və tətbiqində dövlət qurumlarına və özəl sektora məsləhət verirlər. Onlar tədqiqatlar apararaq iqtisadi inkişafın yollarını və iqtisadi problemlərin həllini təklif edirlər.

İqtisadçıdan hansı vəzifələr və bacarıqlar tələb olunur?

  • Analitik düşüncə qabiliyyəti: İqtisadçılar mürəkkəb iqtisadi məlumatları analiz edərək dərin təhlillər aparmalıdırlar.
  • Riyazi bacarıqlar: Statistik və iqtisadi modelləşdirmə üçün güclü riyazi biliklər vacibdir.
  • Kommunikasiya bacarıqları: İqtisadçılar öz araşdırmalarının nəticələrini aydın və əhatəli şəkildə izah etməli və təqdim etməlidirlər.
  • Problem həll etmə qabiliyyəti: İqtisadçılar iqtisadi problemləri müəyyənləşdirib onların həll yollarını təklif etməlidirlər.
  • Qərar vermə bacarığı: İqtisadi təhlillərə əsaslanaraq məntiqli və effektiv qərarlar qəbul etmə bacarığı olmalıdır.

İqtisadçının maaşı nə qədərdir?

İqtisadçının maaşı iş təcrübəsi, işin yerləşdiyi coğrafi məkan, işverənin növü (dövlət qurumu, özəl sektor, beynəlxalq təşkilatlar) və ixtisaslaşma sahəsi kimi bir çox amillərə bağlıdır. Məsələn, iqtisadçıların maaşları yeni başlayanlar üçün daha aşağı ola bilər, lakin təcrübə və ixtisas dərəcəsi artdıqca maaşlar da nəzərə çarpacaq dərəcədə artır. Ölkədən ölkəyə və sektordan sektora dəyişiklik göstərən iqtisadçı maaşları geniş bir diapazona yayıla bilir. Məsələn, Azərbaycanda iqtisadçıların orta aylıq maaşı dövlət qurumlarında çalışanlar üçün müəyyən bir məbləğdən başlayaraq, xüsusilə özəl sektorda və beynəlxalq şirkətlərdə çalışan təcrübəli mütəxəssislər üçün daha yüksək məbləğlərə qədər dəyişə bilir. Maaşlar, həmçinin iqtisadi tədqiqatlar və məsləhət xidmətləri kimi ixtisaslaşdırılmış sahələrdə daha da yüksək ola bilər. İqtisadçı maaşı 1000-2500 AZN arasında dəyişir.

© Professionals.az All Rights Reserved