Mütəxəssislik minlərlə saat davam edən təcrübənin və sonsuz bir marağın nəticəsidir.

HomeBlogPeşələrTəchizatçı kimdir və nə işlə məşğul olur?

Təchizatçı kimdir və nə işlə məşğul olur?

Təchizatçı müxtəlif sektorlarda fəaliyyət göstərən şirkətlər və təşkilatlar üçün lazımi malların, materialların və xidmətlərin təminatını həyata keçirən mütəxəssislərdir. Bu şəxslər təşkilatın tələbatlarına uyğun olaraq müvafiq keyfiyyət və qiymət parametrlərini nəzərə alaraq təchizat zəncirindəki müxtəlif mənbələrdən məhsulların və xidmətlərin alınması prosesini idarə edirlər. Təchizatçılar, həmçinin tədarük prosesinin effektivliyini artırmaq, xərcləri optimallaşdırmaq və təchizat zəncirindəki riskləri azaltmaq məqsədilə müxtəlif strategiyaları tətbiq edirlər.

Təchizatçı nə iş görür?

Təchizatçılar təşkilatın tədarük strategiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsində mühüm rol oynayırlar. Onların əsas vəzifələri arasında müqavilə danışıqlarını aparmaq, təchizat zəncirindəki tərəfdaşlarla əlaqələri idarə etmək, tədarük edilən malların və xidmətlərin keyfiyyətinə və çatdırılma müddətlərinə nəzarət etmək, bazar araşdırmaları aparmaq və yeni təchizat mənbələrini tapmaq yer alır. Bununla yanaşı təchizatçılar xərclərin analizi və optimallaşdırılması üzrə tədbirləri həyata keçirir və təchizat zəncirindəki risklərin idarə edilməsi ilə məşğul olurlar.

Təchizatçıdan hansı vəzifələr və bacarıqlar tələb olunur?

  • Müqavilə danışıqlarında uğur: Təchizatçılar tədarük müqavilələrini müzakirə etmək və şirkət üçün ən yaxşı şərtləri əldə etmək bacarığına malik olmalıdır.
  • Təchizat zəncirində əlaqələrin idarə edilməsi: Şirkət və tədarükçülər arasında güclü əlaqələr qurmaq və saxlamaq təchizatçının əsas vəzifələrindəndir.
  • Bazar araşdırmalarında təcrübə: Yeni təchizat mənbələrini tapmaq və mövcud bazar şərtlərini dəyərləndirmək üçün bazar araşdırmaları aparmaq bacarığı vacibdir.
  • Risklərin idarə edilməsi: Təchizat zəncirində mümkün riskləri tanımaq və onları azaltmaq üçün strategiyalar hazırlamaq təchizatçı üçün əhəmiyyətlidir.
  • Xərclərin analizi və optimallaşdırılması: Təchizat prosesində xərclərin müəyyən edilməsi, analizi və optimallaşdırılması işlərini effektiv şəkildə icra etmək vacibdir.

Təchizatçının maaşı nə qədərdir?

Təchizatçıların maaşı iş təcrübəsi, təhsil səviyyəsi, işin yerləşdiyi coğrafiya və işə götürən şirkətin ölçüsü kimi bir sıra amillərə əsasən dəyişiklik göstərir. Həmçinin, təchizatçıların maaşları həmin sektorun tələbatına və təchizat zəncirindəki rolu kimi iqtisadi amillərə də bağlıdır. Ümumiyyətlə, başlanğıc səviyyədəki təchizatçılar daha aşağı maaş alarkən təcrübə və ixtisas dərəcəsi artdıqca maaş da müvafiq olaraq artır. Məsələn, Azərbaycanda təchizatçıların ortalama maaşı aylıq 500-1500 AZN arasında dəyişə bilər, lakin bu rəqəmlər şirkətlər arasında və təchizatçının işlədiyi konkret sektor əsasında fərqlilik təşkil edə bilər. Yüksək ixtisaslı və təcrübəli təchizatçılar, xüsusilə böyük beynəlxalq şirkətlərdə və ya mühüm layihələrdə çalışanlar daha yüksək maaş və digər mükafatlar əldə edə bilərlər.

© Professionals.az All Rights Reserved